Akció!

Qigong – Az örök fiatalság forrása

3483 Ft

Elfogyott

Cikkszám: 9789639219434 Kategóriák: ,

Leírás

Miután a gyakorló megismerkedett az inak és izmok átalakításának Qigong-jával, általában egy mélyebb fázis következik, mely során elsajátítja a csontvelő átmosásának gyakorlatait. Ennek keretében megtanulja azokat az eljárásokat, melyekkel a „nyolc különleges Qi-tárolót” energiával töltheti fel. Az ott felhalmozott bőséges és erős Qi-tartalék a test egészségesen tartásának és az élet meghosszabbításának kulcsa.

A csontvelő „átmosásának” képességével a friss és egészséges vérképzés visszaállítható, ennek eredményeképpen a test megfiatalítja önmagát, s a fiatalság ragyogó egészsége visszatér. A velőmosó Qigong gyakorlója szempontjából a legfontosabb eredmény, hogy agyába képes Qi-t vezetni, így – táplálva azt – felemeli szellemét. A taoista és a buddhista számára a velő átmosásának művészete a végső célhoz, vagyis a megvilágosodáshoz vagy buddhasághoz vezető út.

A velő átmosásának Qigong-ja tartalmaz a nemi szervek stimulálásával foglalkozó gyakorlatokat, hiszen a régi korok elmélyült Qigong gyakorlói felismerték: a genitáliák a gyakorláshoz alapvetően szükséges Qi forrásai amellett, hogy létfontosságú hormonokat termelnek. Ez a kötet az általam összegyűjtött eddig megjelent szövegek mellett – melyeket saját belátásom szerint átszerkesztettem, kiszűrve ezzel a kérdéses részeket –, tartalmazza a témával kapcsolatos teóriáimat és kommentárjaimat is.
Mi a Yi Jin Jing és a Xi Sui Jing?
Mielőtt a téma kifejtésében tovább haladnánk, elengedhetetlenül fontosnak érezzük, hogy általánosságban megvilágítsuk az olvasó számára a Yi Jin Jing és Xi Sui Jing mibenlétét, és az egészség illetve a hosszú élet elérésében betöltött szerepét. Ez a vázlatos bevezető általános elképzeléssel szolgál majd arról, hogy mit értünk e két kifejezés alatt. A könyv második és harmadik része ezeket a koncepciókat fogja elmélyíteni. A Yi jelentése: megváltoztatni, kicserélni, átalakítani, a Jin jelentése: izmok, inak, a Jing pedig klasszikus vagy szent szöveget jelent, ezért a kifejezést általában „Izmok átalakításának klasszikusa”-ként, „Izmok átalakításának szent szövege”-ként, vagy „Izmok és inak átalakításának könyve”-ként szokás fordítani.

Az izmok és inak kifejezés jelen esetben nem csak szó szerinti jelentésében értendő, hanem az emberi szervezet egészére, így a belső szervekre is vonatkozik. A Yi Jin szövege egy olyan Qigong elméletet és gyakorlatrendszert ír le, amely képes fejleszteni fizikai testünket, átalakítani gyengéből erőssé. Természetesen ezek a módszerek szintén nagyon hatékonyak fizikális egészségük megőrzésében. A Xi jelentése tisztítani, mosni. A Sui kifejezés magába foglalja a Gu Sui-t és a Nao Sui-t – azaz a csontvelőt és az agyvelőt –, melybe beleértendő az agykéreg, a kisagy és az agytörzs. A Jing jelentése itt is klasszikus irat, így a kifejezést általában a „Velő átmosásának könyveként” fordítják, bár a jelentés alapján az „Agy és velő tisztításának könyve” pontosabb lenne. Az előbbi fordítás elterjedtségét egy félreértésnek köszönheti, mely a munka teljes jelentőségének hosszú titokban tartása miatt alakult ki.

Elmondható, a „velőmosás” célja, a megvilágosodás, amellett, hogy nehezen érthető, a hétköznapi ember számára nem elég érdekes. Egészen a közelmúltig, amíg sok titkos iratot a szélesebb közönség számára hozzáférhetővé nem tettek, a gyakorlás teljes és tiszta átlátására nem volt lehetőség. Bár a pontos fordítás megmutatja, hogy a Xi Sui Jing gyakorlásának hatása a csontvelő mellett az agyvelőre is kiterjed, a gyakorlás nem csak a fizikai velőállományra hat, ehelyett inkább testünk Qi-jére, annak irányítására helyezi a hangsúlyt. Így képessé tesz bennünket arra, hogy a Qi-t a velőbe és az agyba vezetve e szervek működését optimális szinten tartsuk.

Ahhoz, hogy átláthassuk, a fenti két művészet hogyan illeszkedik bele a kínai Qigong általános koncepciójába, szeretném röviden összefoglalni A kínai Qigong gyökere című könyv néhány fontos gondolatát. Elsőként kifejtjük az egészséggel kapcsolatos elképzeléseket, ezután pedig áttekintjük a Qigong-gyakorlatok Kínában kialakult különböző válfajait, és az egyes változatok gyakorlásának célját. Ezen áttekintés által képesek leszünk arra, hogy átlássuk a Yi Jin Jing-nek és a Xi Sui Jing-nek a Qigong-gyakorlók életében betöltött szerepét. Végül pedig fel fogjuk sorolni a Yi Jin Jing és a Xi Sui Jing különbségeit, s ha ezeket az alapvető koncepciókat tisztáztuk, képesek leszünk arra, hogy a Qigong mélyebb aspektusainak vizsgálatába merüljünk anélkül, hogy belezavarodnánk a „misztikus titkokba”.
Mi az igazi egészség?
Testünk fizikai és mentális összetevőkből áll, melyből fizikai testünk Yang-nak minősül, mentális testünk pedig – mely közeli kapcsolatban áll a mind a Qi-vel, mind a gondolkodással, mind pedig a szellemmel, – Yin-nek. Csak akkor beszélhetünk valódi egészségről, ha testünk Yin és Yang oldala harmonikusan kiegyenlíti egymást. Más szavakkal tehát: ahhoz, hogy igazán egészségesek legyünk, erős fizikai testre, egészséges energetikai rendszerre és tudatra van szükségünk. Ha mindezek rendelkezésünkre állnak, szellemünk felemelkedhet, és egész lényünk sugárzóan egészséges lehet. Ahhoz, hogy fizikai testünk erős legyen, a Qi finom áramlására van szükség, mivel a test minden tevékenységének erőforrása a Qi. Emellett rendelkeznünk kell egészséges vérsejtekkel, melyek az oxigént és a tápanyagokat szállítják testünkben. Azonban a kínai orvoslás szerint e sejteknek is Qi-re van szükségük az életben maradáshoz. Ezzel szemben hagyományosan a vért tekintették a Qi hordozójának is, mely egyrészről szétosztja azt az egész szervezetben, másrészről pedig a felesleget tárolja és felszabadítja, ha szükséges.

Belátható tehát, hogy ha a vérsejtek nem egészségesek, nem tudják hatékonyan szállítani a tápanyagokat és az oxigént, így nem képesek Qi-szabályzó funkciójukat sem betölteni. Ahhoz, hogy testünk mentális részét egészségesen tartsuk, meg kell tanulnunk fenntartani agyunk egészségét, hiszen ez gondolkodásunk központja és a Qi főhadiszállása. Agyunk megfelelő működéséhez rengeteg Qi-re van szükségünk, azért, hogy tápláljuk azt. Ha agyunk egészséges, élő szellemünk felemelkedhet. Testünkben a finom Qi-áramlás eléréséhez meg kell értenünk keringési rendszerét.

Testünknek tizenkét fő Qi-csatornája (meridiánja) van, amelyek tizenkét belső szervhez kapcsolódnak, továbbá nyolc különleges tárolóval rendelkezik, melyek raktározzák a Qi-t. A tizenkét fő vezetéket folyókhoz hasonlíthatjuk, melyek áramoltatják a Qi-t a különböző szervek között azért, hogy fenntartsák azok normális működését, a nyolc tárolót pedig víztározókhoz hasonlíthatjuk, amelyek szabályozzák a Qi-folyamokat. Az egészséges test és hosszú élet eléréséhez a tizenkét fő csatornában folyamatosan kell, hogy keringjen a Qi, a Qi tárolóknak pedig telítve kell lenniük, hogy hatékonyan szabályozhassák a folyamok áramlását.

Számos Qigong stílust hoztak létre a kínai orvoslás tudományából nyert elméleti alapon. Általánosságban ezeket az irányzatokat négy fő kategóriába oszthatjuk.
Főbb Qigong kategóriák és céljaik
Filozofikus Qigong, melyet bölcsek fejlesztettek ki, fő célja pedig a meglévő egészség fenntartása. Komoly hangsúlyt fektet az érzelmileg semleges, egészséges tudat, valamint a folyamatos, finom Qi-keringés fenntartására.

Gyógyító vagy orvosi Qigong, melyet főként a kínai orvosok alakítottak ki, célja pedig az egyes speciális gyakorlatokon keresztül élénkíteni a megfelelő csatornákban a Qi áramlását, s így meggyógyítani a különböző betegségeket.

Harci Qigong, melynek célja a fizikai és energetikai test erőteljes vitalizálásán keresztül a harci képességek növelése. A legtöbb ilyen gyakorlatot harcművészek fejlesztették ki.

Vallásos Qigong, melyet főként a taoista és buddhista szerzetesek hoztak létre, s melyek eredeti célja ezek alapján a megvilágosodás vagy a buddhaság elérése volt. Később, mikor ezek a módszerek világiak számára is hozzáférhetővé váltak, fény derült arra a pozitív hatásra, melyet az élet hosszára gyakoroltak. Mind elméletben, mind pedig gyakorlatban minden stílus közül ez a legnehezebb. Ez a stílus a Qi velőbe való vezetését hangsúlyozza, hogy annak frissességét és egészségét fenntartsa, illetve az agyat táplálja. Ahhoz, hogy kielégítő Qi forrásunk legyen ehhez a gyakorláshoz, nem csak a Qi tizenkét csatornában történő finom áramlását kell biztosítanunk, hanem a nyolc tárolónak is telítve kell lennie.

A szerzetesek számára a megvilágosodás kulcsát a Shen felemelése jelenti, melyet a Qi fejbe áramoltatásán keresztül valósítanak meg. A Yi Jin Jing és a Xi Sui Jing általános célja Mielőtt a két gyakorlat különálló céljait tárgyalnánk, néhány fontos pontot ki kell emelnünk. Ez a két klasszikus szöveg eredetileg buddhista mű, melyet később mind a buddhisták, mind pedig a taoisták továbbfejlesztettek. A gyakorlás eredeti célja a megvilágosodás avagy a buddhaság elérése volt. Ezen cél eléréséhez azonban a gyakorlónak először erős fizikai testtel és megfelelő Qi ellátással kell rendelkeznie. Ezt a Qi-t később a velőbe és az agyba áramoltatva azok táplálására használja. Míg a Yi Jin Jing tréning a test megerősítésével és az energiatest (Qi-test) felépítésével foglalkozik, a Xi Sui Jing felhasználta ezt a Qi-t arra, hogy a csontvelőt táplálja és a szellemi (Shen) fejlődés célját elérje.

Ahogy a gyakorlás titkait fokozatosan feltárták nagyközönség számára, a módszerek főként a hosszú élet és az egészség fenntartását kezdték szolgálni. Az alábbiakban közölni fogunk egy részt abból az iratból, mely a Yi Jin Jing és a Xi Sui Jing általános céljával foglalkozik, s melynek kínai eredetije és ennek kommentárja e könyv második részében található: A Yi Jin Gongfu képes megváltoztatni az inakat és a formát, a Xi Sui Gongfu pedig képes átalakítani a velőt és a Shen-t (szellemet). Különösen alkalmas a szellemi bátorság, a szellemi erő, a szellemi bölcsesség és a szellemi intelligencia növelésére. Gyakorlati módszereik a taoista gyakorlatcsalád Lian Jing (az esszencia finomítása), Lian Qi (a Qi művelése), Lian Shen (a Shen fejlesztése) elnevezésű módszereivel számos módon kölcsönösen összefüggnek, Yi-jük (végcéljuk, szándékuk) pedig megegyezik. Mindemellett (a buddhista megközelítésben) külsőleg gyakoroltatik, míg az elixír családban (taoista megközelítésben) belülről.

Az élet (fizikai test) művelése a Dao követésének fontos támasza, a buddhasághoz vezető út és lépcső. Ugyanazt a célt szolgálja, mint (a gyakorlás) „módszerei”. Ha elértük a célt, fel kell adnunk mind az életet, mind a módszereket, és a legfontosabb: nem tétovázni. Ha megértjük a Yi Jin Jing és a Xi Sui Jing általános célját, a későbbiekben érthetővé válik majd, miként illenek bele a gyakorlás teljes rendszerébe. A Yi Jin Jing célja A Yi Jin Jing célja a test megváltoztatása, gyengéből erőssé, betegből egészségessé tétele. E cél érdekében a fizikai testet stimulálni és edzeni, az energiatestben pedig a Qi-t szabályozni kell.

A gyakorlás fő céljai: A Qi pályáinak megnyitása, illetve a Qi folyamatos és megfelelő szintű áramlásának biztosítása a tizenkét fő csatornában. Ez fenntartja az egészséget és a kapcsolódó szervek helyes működését. A Qi folyamatos áramlása lehetővé teszi a fizikai test nagymértékű megerősítését. A két fő Qi tároló (a Ren Mai, azaz Befogadó Vezeték és a Du Mai, azaz Kormányzó Vezeték) Qi-vel való feltöltése. A Befogadó Vezeték felelős a Yin pályák szabályozásáért, míg a Kormányzó Vezeték a Yang csatornákat irányítja.

Ha elegendő Qi tartalék halmozódik fel ezekben a tárolókban, lehetővé válik a tizenkét fő vezeték hatékony szabályozása. Az út – a fő vezetékek kisebb „mellékágai” – megnyitása a Qi bőrfelszín felé való szabad áramlása számára, ezáltal a bőr és az izmok egészséges működési feltételeinek biztosítása. Azon gyakorlók számára, akik a későbbiekben a Xi Sui Jing gyakorlásával tovább kívánnak lépni, a Yi Jin Jing elengedhetetlen előgyakorlat, mely felhalmozza a későbbi műveletekhez szükséges Qi-t. A Xi Sui Jing célja A Xi Sui Jing fő célja, hogy a Yi Jin gyakorlásával felszabadított többlet Qi-t felhasználja a velő átmosására, az agy táplálására és hat másik tároló Qi-vel való feltöltésére.

A gyakorlás legfontosabb céljai: A Qi mennyiségének elégséges szinten tartása és egyéb forrásokból történő növelése. A sikeres velőmosás kulcsa az elégséges Qi-ellátás, mely elengedhetetlen az agy táplálásához és a szellem felemeléséhez. A tapasztalat azt mutatja, hogy a nemi szervek igen fontos forrásai lehetnek a többlet Qi-nek. Ezért a Xi Sui Jing egyik fő célja: megtanítani a mag esszencia termelésének növelését, és javítani az esszencia Qi-vé való átalakításának hatékonyságát. Az elégséges Qi-ellátás biztosításához az alapanyagot (az Eredendő Esszenciát) meg kell őrizni, és meg kell erősíteni. Ezért a Xi Sui Jing második célja az Eredendő Esszencia szabályozása. További cél megtanulni a Qi velőbe való vezetését, annak frissen tartása érdekében, és elsajátítani az agyba való áramoltatását, a szellem felemelésére. A velő a vörös és fehér vérsejtek termelésének helye, ezért ha a velő friss és tiszta, a vér egészséges lesz. Az egészséges vér szétáramolva a test minden részén, lassítja a sejtek degenerálódását, ennél fogva a Xi Sui Jing gyakorlása is késleltetni tudja az öregedés folyamatát.

Ha az agyat elegendő Qi táplálja, annak normális működése fenntartható, így élő szellemünk felemelkedhet. Ha ez megtörténik, lehetővé válik testünk Qi-jének hatékony irányítása. Egy buddhista vagy taoista szerzetes számára a Xi Sui Jing végső célja a megvilágosodás vagy buddhaság elérése. Számukra az előbb felsorolt lépések csak ideiglenesek, és lépcsőként szolgálnak a „Szellemi Gyermek” (Ling Tai) létrehozásához és táplálásához, amíg az függetlenné és örökéletűvé nem válik. Ebből a rövid összefoglalóból is kitűnik, hogy a Yi Jin Jing és a Xi Sui Jing meg tudja változtatni mind testi, mind szellemi képességeinket. Ez a hétköznapi és a belső élet minőségének erőteljes javulását eredményezheti. Ahhoz azonban, hogy pontosan megérthessük, miként vezethetnek ezek a Qigong-gyakorlatok a fenti célok eléréséhez, részletes képet kell alkotnunk testünk, Qi-nk és szellemi testünk összefüggéseiről, működéséről. Csak ez vezethet el a gyakorlás kulcsainak lényegi megragadásához.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!