Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek

1. Szerződési feltételek

Jelen szerződés hatályos ettől az időponttól: 2020. 10. 01.
Az általános szerződési feltételek (ASZF) a webshop.mlmfigyelo.hu weboldal használati és termék-, illetve szolgáltatás megrendelési feltételeiről szól.

2. Webáruház üzemeltető:

Név: Szilágyi Gergely
Székhely, postacím: 3121 Somoskőújfalu Őrhely utca 24.
E-mail: info [kukac] szilagyigergely [pont] hu
Honlap: webshop.mlmfigyelo.hu
Adószám: 56470523-1-32
Nyilvántartási szám: 55118145
E-mail: info [kukac] szilagyigergely [pont] hu
A forgalmazó alanyi áfamentes tevékenységet folytat, áfát nem számol fel.
A forgalmazó kisadózó (KATA)

3. Online Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Stripe Inc. rendszerén keresztül valósulnak meg.
Székhely: 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 United States
Helpdesk: support@stripe.com
Cégjegyzékszám: 4675506, Secretary of State, State of Delaware.

Az online bankkártyás fizetések a Paylike ApS. rendszerén keresztül valósulnak meg.
Paylike ApS. – bankkártya adatok nem kerülnek az adatkezelő részére átadásra, azokat kizárólag a Paylike ApS. kezeli.
Webhely: https://paylike.hu/
Cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Denmark
Tel.: +36 1 500 9480 vagy +44 1403 540174
E-mail: hello@paylike.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
Jogalap: A szerződés előkészítése, teljesítése

A megrendelőt bankkártyás fizetés esetében költség nem terheli.

Paylike Kapcsolat

4. A megrendelés folyamata

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. ” bejelölése, és a “Tovább a fizetéshez” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik.A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

A weboldalon csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak, a regisztrációs folyamat nem különül el a megrendelési folyamattól, azaz a webáruház rendszer a megrendeléskor megadott e-mail cím alapján automatikusan generál egy felhasználónevet és egy jelszót, melyek együttes használatával a vásárló beléphet saját fiókjába, ahol láthatja az adott időpontig leadott teljesített megrendeléseinek listáját, és a megrendelt termékek, és a megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmakat. A belépési azonosítókat harmadik személynek kiadni, anyagi ellenszolgáltatásért átadni szigorúan tilos, az a felhasználó, aki ezt a tiltás ellenére megteszi, az összes addigi megrendelése összértékének tízszeresével tartozik, amit 3 banki munkanapon belül köteles megfizetni az üzemeltetőnek.

A felhasználói jelszó és a felhasználónév automatikus generálása után a webáruház szoftver emberi beavatkozás nélkül küld értesítőt a vásárlónak. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszóhoz sem az üzemeltetőnek sem a forgalmazónak nincs hozzáférése. A jelszó megváltoztatása, és elveszett jelszó újragenerálása emberi beavatkozás nélkül, szoftveresen történik, ezt kizárólag a felhasználó kezdeményezheti fiókjába belépve, vagy a belépési űrlap alsó sorában látható “Elfelejtett jelszó” linkre kattintva.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

A webshop az oktatóanyagokat elektronikus formában szállítja, azaz a mindenkori tagsági oldal belépési kódját / konzultációhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumetumokat vagy egyéni elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő, ugyanez az egyedi letöltési link befizetés után megtalálható vásárláskor / regisztrációkor létrehozott felhasználónév és jelszó segítségével elérhető “fiókom” oldalon.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítsanak.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni. Tilos saját, hasonló (weboldalakkal / weboldalkészítéssel / e-mail marketinggel / termékbevezetési kampányokkal kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 100 (száz)-szorosával tartozik, amit 3 banki munkanapon belül köteles megfizetni az üzemeltetőnek.

5. A megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő az lehet, aki 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

Bankkártyás fizetés esetén sikeres tranzakció után a termék/ek azonnal letöltető/ek.
A webáruház fizetési módjai: kizárólag online bankkártyás fizetés.

6. Elállási jog

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” A megrendelt Prémium WP Tárhely, Készítsd el magadnak weboldal, e-mail marketing, weboldaltervezés, portálépítés, tartalom marketing, konzultáció, Mentor Program, MLM rendszer kialakítása, a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék hozzáférési linkje kiküldésre került,nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. A forgalmazó általános számítógép használat és kezelési kérdésekben nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget.

Ezen kívül az előfizető választása szerint, bármilyen tartalmat megjeleníthet a weboldalán, amennyiben az nem ütközik jogszabályi feltételekbe és nem sérti jelent ÁSZF feltételeit.

7. Jótállás

Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

8. Kellékszavatosság

A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha az üzemeltető hibájából nem lehetséges a lejátszás, üzemeltető szavatolja, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

10. Termékszavatosság

A forgalmazott oktatóanyagok online nézhetőek. Ha az üzemeltető hibájából nem lehetséges a lejátszás, üzemeltető szavatolja, hogy a problémát elhárítja és a tartalmakat hozzáférhetővé teszi.

11. Panaszkezelés

Írásban az üzemeltetőnél: info [kukac] mlmfigyelo [pont] hu e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel, keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet:

Nógrád Megyei Békéltető Testület
3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Tel: 32/520-860, Fax: 32/520-862
e-mail: nkik@nkik.hu
honlap: www.nkik.hu

vagy forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz:

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE
3100 Salgótarján, Mérleg u. 2. 3101 Salgótarján, Pf. 265.
Tel.: 06 (32) 511-116 Fax: 06 (32) 620-718
E-mail: fogyved_emf_salgotarjan@nfh.hu

12. Szolgáltató jogai és kötelezettségei Tárhely szolgáltatás esetében

A webshop.mlmfigyelo.hu közvetítőkén nyújtja a tárhely szolgáltatást, aminek a szolgáltatója a Namecheap.com, ezért a szolgáltató jogait és kötelezettségeit ezen a linken lehet elérni: https://www.namecheap.com/legal/

12.1 A webshop.mlmfigyelo.hu köteles a megrendelt szolgáltatásokat a szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít az előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.
12.2 A webshop.mlmfigyelo.hu 10.000 Ft/óra díjért cserébe technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez, kivéve a harmadik fél oldali rendszerhez.
12.3 A webshop.mlmfigyelo.hu jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az előfizető felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát vagy díjbekérőt a webshop.mlmfigyelo.hu megrendeléskor állítja ki, melyet az előfizető a szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
12.4 A számla kifizetése jelenti a szerződés megkötését és az ÁSZF elfogadását.
12.5 A webshop.mlmfigyelo.hu jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az előfizető az alábbi előírásokat megszegi:

12.5.1 Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
12.5.2 Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
12.5.3 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése (SPAM) valamint más felhasználók zaklatása;
12.5.4 Általában tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.
12.5.5 VPN szerveren tilos bármiféle filemegosztási forgalmat generálni, valamint a szolgáltatást a Magyarország törvényeibe, rendeletibe ütköző cselekedetre használni.

12.6 A webshop.mlmfigyelo.hu a tőle elvárható gondossággal óvja az előfizető által a Namecheap.com szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail, ftp stb., elvesztéséből származó károkért. Az előfizető az adatokat saját felelősségére tárolja a szervereken.
12.7 A Namecheap.com az előfizető tárhelyéről heti két alkalommal biztonsági mentést készít. A mentett adatokat 1 hónapig visszamenőleg a szerveren megőrzi. Ezeket a mentéseket az előfizető kérésére az előfizető tárhelyére a webshop.mlmfigyelo.hu visszaállítja, vagy az előfizető részére letöltés útján hozzáférhetővé teszi. A biztonsági mentésből az adatvisszaállítás évente egy alkalommal díjmentes, a további visszaállítások díja 10000 Ft / alkalom. Az előre nem látható problémák esetében 10000 Ft/óra munkadíjat számítunk fel.
12.8 A webshop.mlmfigyelo.hu jogosult az előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra az Adatkezelési Tájékoztató szerint.
12.9 A webshop.mlmfigyelo.hu jogosult az előfizető érdekeinek csorbulása nélkül, a szerződés megkötésekor a szolgáltatás paramétereinél nem rosszabb minőségű szolgáltatás ellenében adatait és a szolgáltatás teljesítését harmadik fél részére átadni.

13. A Tárhely szolgáltatásra előfizető jogai és kötelezettségei

13.1 Az előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a rendelkezésre állási idő szerint.
13.2 Az előfizető köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket biztosítani.
13.3 Az előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az előfizető felelősséggel tartozik.
13.4.1 Az előfizető elfogadja és tudomásul veszi, hogy az indokolatlanul vagy a szerverátlagnál nagyobb terhelés, a szerver vagy más felhasználók folyamatos üzemelését befolyásoló tényezők az előfizetés felmondását eredményezik a szolgáltató részéről a tárhely díj hátralévő időtartamának visszafizetésével. Ezen okok miatt a szolgáltató korlátlanul és előzetes jelzés nélkül zárolhatja a honlapot a szerver folyamatos működésének biztosítása érdekében. A szerverátlagnál nagyobb terhelés pontos adatait a szolgáltatótól kérheti el az adott szerverre vonatkozóan, amennyiben nem biztos abban, hogy honlapját az adott szerveren korlátozás nélkül használhatja.
13.4.2 Irányadó maximális használat, amennyiben nincs egyéb pontosítás : Processzor használat: 100%, memória használat: 512MB. A weboldalon feltüntetett csomagok -amennyiben nincs egyéb pontosítás- maximálisan havi egyszáz gigabájt forgalmat biztosítanak.
13.5 Az előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az előfizető felel.
13.6 Az előfizető köteles az igénybe vett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az előfizető adatainak átadására egy, a szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak. Éves előfizetés esetén a fizetési határidő lejárta után 15 nappal, havi fizetés esetén a fizetési határidő lejárta után 7 nappal korlátozzuk a tárhelyhez való hozzáférést, illetve a tárhelyen lévő adatokat töröljük.
13.7 Az előfizető köteles a szolgáltató által nyilvántartott adataiban történő változást 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni.
13.8 Az előfizető elfogadja, hogy

13.8.1. Nem használhatja a rendszer forrásainak több mint 25% -át 90 másodpercnél tovább. Ezek szerver oldali működésképtelenséget okozhatnak. Ezekbe bele tartoznak a CGI szkriptek, FTP, PHP, HTTP stb.
13.8.2 Nem futtathat bármi féle interaktív real-time chat alkalmazást, amelyek szerveroldali erőforrásokat használnak. Távoli erőforrást használó programok teljes körűen használhatóak.
13.8.3 Nem futtathat IRCD vagy daemons típusú alkalmazásokat.
13.8.4 Nem futtathat IRC-el azonos működéssel rendelkező programot.
13.8.5 Nem futtathat bit torrent alkalmazásokat vagy klienst.
13.8.6 Nem vehet részt bármiféle fájl cserélő tevékenységben.
13.8.7 Nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:
– Videómegosztó weboldalt
– Torrent tracker
– Ingyenes játékmegosztó oldalakat
– Topsites
– IRC Szkriptek/Bots
– Proxy Szkriptek/Anonymizers
– Kalóz Szoftverek/Warezok
– Image Hosting Scripts (pl: Photobucket vagy Tinypic)
– AutoSurf/PTC/PTS/PPC oldalak
– IP Scanners
– Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
– Spam szkriptek, mail bombers
– Banner Kiszolgálók (kereskedelmi jellegű banner kiszolgálók)
– File Dump/Mirror Scripts (rapidsharehez hasonló)
– Audio streaming
– Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
– Befektetési oldalak (pl.: FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange)
– Ponzi, Piramis Sémák
– Bármilyen jogvédett tartalom használata, engedély nélkül
– MUDs/RPGs/PPBGs
– Gyülöletkeltő/Rasszista tartalmak
– Hackereknek szóló oldalak, programok, tartalmak
– Illegális oldal népszerűsítési tevékenységek
– Fórumok, amelyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalaktról tartalmakról
– Tisztességtelen oldalak (Melyek a következő oldalon jelen vannak: aa419.org & escrow-fraud.com)
– Nem futtathat játék szervereket. (pl.: counter stritke, call of duty)
13.8.9 Nem futtathat cron-okat fél óránál gyakrabban
13.8.10 PHP include -okra csak így hivatozhat: “include.php” és nem “http://domainnev.hu/include.php”
13.8.11. Tilos a szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.

13.9 Előfizető nem adhatja tovább a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat.

14. Domain regisztráció

14.1 Az előfizető a namecheap.com szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Az előfizető az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott TLD (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .org esetén ICANN (www.icann.org stb.)
14.2 Az előfizető kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a namecheap.com szolgáltató és az adott tld-hez tartozó nyilvántartó döntéseit elfogadja. (pl nem valós adatok megadása esetén a domain törlési listára és zárolásra kerül)
14.2.1. Az előfizetőelfogadja, hogy amennyiben a .hu regisztráláshoz nem biztosít aláírt, hiteles dokumentumot a szolgáltató részére úgy a szolgáltató nem tudja a domain regisztrációs folyamatot elindítani.
A szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre.
14.2.2 Az előfizetőfelszólíthatja a szolgáltatót a domain bejegyzésére, bármikor, amikor annak indítása nem történt meg és a fizetési és dokumentum beadási kötelezettségnek az előfizető már eleget tett.
14.3 A webshop.mlmfigyelo.hu felé az előfizető köteles jelezni, ha a domain regisztrációs papírokat a szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.
14.4 A webshop.mlmfigyelo.hu a domain név regisztrációjának elmaradása miatt vagy a domain név lejárata miatt felelősséget nem vállal. Ekkor természetesen a befizetett és nem teljesített domain regisztrációs költséget az előfizető részére köteles visszautalni a webshop.mlmfigyelo.hu. Domain regisztrációt és megújítást a webshop.mlmfigyelo.hu csak kifizetett számla esetén indít. Késedelmes fizetésből eredő elvesztett domain törlésből való visszaállításnak minden költsége az előfizetőt terheli.

15. A tárhely szolgáltatásra vonatkozó szerződés időtartama, árváltozás

15.1 A szolgáltatás a megrendeléskor az előfizető által megadott határozott időtartamra szól. Hosszabbítás esetén a következő időtartamról szóló számla kifizetése is újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés felmondása csak az ÁSZF megszegése esetén lehetséges.
15.2 A szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni az előfizetőt a honlapon. Az előre kifizetett díj nem módosítható.

16. A megrendelőre vonatkozó weboldal tartalmi felelősség vállalás

Az oktatóanyagokkal létrejött weboldal tartalmáért a weboldal készítője vállal felelősséget, az egyes weboldalak tartalmát illetően a forgalmazó minden felelősséget kizár.

17. Felelősség kizárása

Az oktatóanyagban bemutatott (és személyes szakértői konzultáció során szóban átadott) technikák és marketing módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A forgalmazó semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

Az Oktatóanyagokban bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a forgalmazó felelősséget nem vállal. A forgalmazó nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások / termékek gyártóival.

18. Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.” bejelölésével, és egyidejűleg a “Tovább a fizetéshez” gombra való kattintással elfogadja.

19. Adatkezelési tájékoztató termékmegrendelés esetén:

A termékmegrendelés esetén bejelölhető az “Az Adatkezelési tájékoztató megismertem és elfogadom. Hozzájárulok, hogy az mlmfigyelo.hu-tól e-mailt kapjak.” nyilatkozat. A jelölődoboz bejelölése esetén a megadott adatokat az Adatkezelési Tájékoztató szerint kezeljük

Minden jog fenntartva!

Jogi nyilatkozat, Szerzői jogok

 

Adatvédelem, ÁSZF

A megrendeléskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk át.

Adatkezelési Tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

 

Kapcsolat

Bármilyen kérdésed adódna keres minket bizalommal a Facebook oldalunkon vagy az info [kukac] mlmfigyelo.hu e-mail címen keresztül.

 

Bankkártyás fizetés

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Stripe Inc. biztosítja.


 

Kérdésed van? Keress minket bizalommal!